Suomi

Palvelun esittely

Esittely

Dimedâ„¢ fu-potilasseurantapalvelu on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien. Tähän mennessä Dimedâ„¢ fu on helpottanut noin 15 000 tutkimuspotilaan seurantaa välittämällä luotettavasti yli 700 000 tekstiviestiä. Palvelu toimii maailmanlaajuisesti kaikissa merkittävissä operaattoreissa. Palvelun tietosuoja on vahva, sillä palvelua käytetään salatun https-internetyhteyden ja tekstiviestien välityksellä. Palvelu ei siten vaadi konekohtaisia asennuksia. Palveluun tallentuu tunnistetiedot aikaleimoineen kaikista siihen syötetyistä tiedoista. Palvelu on tehty FDA:n CFR Title 21, Part 111) -ohjeiden ja GCP2) -periaatteiden mukaisesti, joten se soveltuu hyvin myös kliinisiin lääketutkimuksiin.

Palvelua voidaan käyttää kliinisissä lääketutkimuksissa ja terveydenhuollon työkaluna hoitotasapainon seurannassa. Palvelun avulla voidaan seurata kustannustehokkaasti lääkkeisiin liittyviä haittavaikutuksia ja lääkkeiden tehoa kotimittausarvoja hyödyntäen. Tällaisia kotona mitattavia arvoja ovat muun muassa verenpaine, verensokeri, paino, pef ja VAS. Seurannan tiheys on muokattavissa tutkimusprotokollan tai terapia-alueen erityistarpeiden mukaisesti. Palveluun voidaan luoda tarvittaessa myös terapia-alue- tai henkilökohtaisia hälytysrajoja. Havainnolliset kuvat Dimedâ„¢ fu:sta löytyvät kohdasta palvelun kuvaus.

Toiminta - kaaviokuva
Palvelu hoitaa tutkimuskeskuksen ja potilaiden välisen yhteydenpidon automaattisesti.

1) FDA CFR Title 21, Part 11 määrittelee kriteerit sähköisille rekistereille ja sähköisille allekirjoituksille. Sähköisiin rekistereihin tehtyjen merkintöjen tulee olla vähintään yhtä luotettavia ja jäljitettävissä olevia kuin paperisten rekisterien merkinnät.

2) GCP (Good Clinical Practice) on kansainvälinen eettinen ja tieteellinen laatujärjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa kerättävän tutkimustiedon oikeellisuus, luotettavuus, täsmällisyys ja jäljitettävyys.