Suomi

Verenpaine

Kliinisissä lääketutkimuksissa voidaan hyödyntää luotettavaksi todettua verenpaineen kotimittausarvoa. Palvelun avulla voidaan seurata suurienkin potilasmäärien verenpaineen kotimittausarvoja kustannustehokkaasti. Tämän vuoksi palvelu soveltuu hyvin sekä tutkimuskäyttöön että terveydenhuollon työkaluksi parantamaan verenpainepotilaan hoitotasapainoa ja syventämään potilaan ja lääkärin hoitosuhdetta.

Painonhallinta
Tässä esimerkissä verenpainetutkimuksessa mukana olevalta potilaalta kysytään verenpaineen kotimittausarvoa viikoittain. Potilas vastaa viestiin helposti omalla matkapuhelimellaan.

Verenpaine

Tässä esimerkissä palvelu muodostaa potilaan ilmoittamien verenpaineen kotimittausarvojen perusteella kuvaajan systolisen ja diastolisen paineen kehityksestä. Samasta kuvaajasta nähdään myös näiden arvojen taso suhteessa potilaan henkilökohtaisiin verenpaineen tavoitearvoihin. Mikäli tavoitearvot ylittyvät toistuvasti, lähettää palvelu oikeisiin toimenpiteisiin aktivoivan tekstiviestin potilaalle.