Suomi

Rokotteet

Haittavaikutusten seuranta muodostaa merkittävän osan kliinisten rokotetutkimusten työmäärästä ja siten myös kustannuksista. Palvelun avulla pystytään seuraamaan rokotetutkimuksissa olevia suuria potilasmääriä selkeästi perinteisiä menetelmiä pienemmällä työmäärällä, koska potilaat tavoitetaan nopeasti ja tehokkaasti automatisoitujen tekstiviestien avulla.

Palvelu on potilaan näkökulmasta miellyttävä ja helppokäyttöinen. Se parantaa kliinisten lääketutkimusten komplianssia ja vähentää drop-outteja sekä mahdollistaa tutkimuksen valmistumisen suunnitellussa aikataulussa.

Rokotteet
Tässä esimerkissä tutkitaan lapsille suunnattua rokotetta. Palvelu lähettää kysymysviestin tutkimuspotilaan huoltajalle, joka vastaa viestiin helposti omalla matkapuhelimellaan.