Suomi

Kipu

VAS-asteikolla (Visual Analogue Scale) voidaan seurata esimerkiksi tutkimuspotilaiden elämänlaadun tai kivun muutosta. VAS-arviointi tehdään yleensä asteikolla 0-10. (Esim. 0 = ei kipua, 10 = pahin mahdollinen kipu). Palvelun avulla voidaan kustannustehokkaasti seurata tutkimuspotilaan vointia kuvaavan VAS-arvojen kehitystä.

Kipu
Tässä esimerkissä kysytään VAS-asteikon avulla kipulääketutkimuksessa mukana olevan potilaan vointia. Potilas vastaa viestiin helposti omalla matkapuhelimellaan.

Kipu

Tässä esimerkissä palvelu muodostaa tutkimuspotilaan vastausten perusteella kuvaajan VAS-arvojen kehityksestä. Tutkimuspotilaista voidaan muodostaa myös halutunlaisia ryhmiä ja seurata kuvaajien avulla niiden tuloksia.