Suomi

Elämänlaatu

VAS-asteikolla (Visual Analogue Scale) voidaan seurata terapia-alueesta riippumatta tutkimuspotilaiden elämänlaadun muutosta. Elämänlaadun VAS-arviointi tehdään usein asteikolla 0-100. (Esim. 0 = huonoin mahdollinen vointi, 100 = paras mahdollinen vointi). Palvelun avulla voidaan kustannustehokkaasti seurata tutkimuspotilaiden vointia kuvaavien VAS-arvojen kehitystä.

Elämänlaatu
Tässä esimerkissä kysytään VAS-asteikon avulla psoriasistutkimuksessa mukana olevan potilaan vointia. Potilas vastaa viestiin helposti omalla matkapuhelimellaan.

Elämänlaatu

Tässä esimerkissä palvelu muodostaa tutkimuspotilaan vastausten perusteella kuvaajan VAS-arvojen kehityksestä. Tutkimuspotilaista voidaan muodostaa myös halutunlaisia ryhmiä ja seurata kuvaajien avulla niiden tuloksia.