Suomi

Diabetes

Kliinisissä lääketutkimuksissa voidaan hyödyntää luotettavaksi todettua verensokerin kotimittausarvoa. Palvelun avulla voidaan seurata suurienkin potilasmäärien verensokerin kotimittausarvoja kustannustehokkaasti. Tämän vuoksi palvelu soveltuu hyvin sekä tutkimuskäyttöön että terveydenhuollon työkaluksi parantamaan diabetespotilaan hoitotasapainoa ja syventämään potilaan ja lääkärin hoitosuhdetta.

Diabetes
Tässä esimerkissä diabeteslääketutkimuksessa mukana olevalta potilaalta kysytään paastoverensokerin kotimittausarvoa joka kolmas päivä. Potilas vastaa viestiin helposti omalla matkapuhelimellaan.

Diabetes

Tässä esimerkissä palvelu muodostaa potilaan ilmoittamien kotimittausarvojen perusteella kuvaajan paastoverensokerin kehityksestä. Samasta kuvaajasta nähdään myös paastoverensokeriarvojen kehitys suhteessa tavoitearvoihin. Mikäli verensokeriarvot ovat toistuvasti tavoitearvojen ulkopuolella, lähettää palvelu oikeisiin toimenpiteisiin aktivoivan tekstiviestin potilaalle.