Suomi

Astma

Pef-seurannalla on keskeinen rooli astman diagnostiikassa ja hoidossa. Palvelun avulla voidaan seurata potilaiden pef-kotimittausarvoja halutuin väliajoin. Diagnosointivaiheessa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi päivittäisiä tekstiviestikyselyjä aamuin illoin. Hoitotasapainon seurannassa voidaan käyttää tarkoituksenmukaista harvempaa kyselyä.

Astma
Tässä esimerkissä kysytään diagnosointivaiheessa olevalta astmapotilaalta hänen pef-kotimittausarvojaan ennen ja jälkeen lääkkeenoton. Potilas vastaa viestiin helposti omalla matkapuhelimellaan.

Astma

Tässä esimerkissä palvelu muodostaa kuvaajan astmapotilaan diagnosointivaiheesta. Palvelu laskee automaattisesti myös astmadiagnoosin kannalta oleelliset arvot, kuten vuorokausivaihtelun ja bronkodilataatiovasteen.