Suomi

Haittavaikutusten seuranta

Haittavaikutusten seuranta on oleellinen osa kliinisiä lääketutkimuksia ja uusien lääkkeiden rekisteröimisprosessia. Palvelun avulla haittavaikutuksia voidaan seurata kustannustehokkaasti, koska tutkimuspotilaat tavoitetaan nopeasti ja tehokkaasti automatisoitujen tekstiviestien avulla. Palvelu vähentää siten tutkimuskeskusten työmäärää merkittävästi ja mahdollistaa tutkimuksen valmistumisen suunnitellussa aikataulussa.

Palvelu on potilaan näkökulmasta miellyttävä ja helppokäyttöinen ja parantaa siten kliinisten lääketutkimusten komplianssia. Potilasmäärän kasvaessa palvelun tuomat hyödyt korostuvat.

Haittavaikutukset
Tässä esimerkissä potilaalta kysytään mahdollisia lääkkeeseen liittyviä haittavaikutuksia faasi IV tutkimuksessa. Potilas vastaa viestiin helposti omalla matkapuhelimellaan.

Rokotteet

Palvelu voi muodostaa tutkimus- ja terapia-aluekohtaisesti halutunlaisia kuvaajia. Tästä esimerkkikuvaajasta voidaan tarkastella tutkimuksessa esiintyneitä haittavaikutuksia.