Suomi

Tutkimuskeskukselle

Hyödyt tutkimuskeskukselle

Dimedâ„¢ fu lähettää halutunlaisen tekstiviestin potilaalle ja rekisteröi potilaan vastauksen automaattisesti palveluun. Automatisoidut tekstiviestit tavoittavat tutkitusti1) jopa yli 99% tutkimuspotilaista, jolloin tutkimushenkilökunnan tarvitsee kontaktoida vain murto-osa potilaista perinteisin menetelmin. Palvelu lähettää tarvittaessa potilaalle muistutusviestin mikäli potilaan vastaus viivästyy. Palvelu vähentää siten merkittävästi tutkimushoitajien, -lääkäreiden ja monitoreiden työmäärää.

Palvelu muodostaa reaaliaikaisen raportin tutkimuspotilaiden tilasta, mikä helpottaa tutkimuksen hallinnoimista. Palvelu luokittelee potilaiden vastaukset tarvittavien toimenpiteiden mukaisesti ja antaa hoitajille havainnollisen tehtävälistan. Täten palvelu mahdollistaa myös nopean reagoimisen potilaiden hoitotasapainon muutoksiin.

Palvelu toimii salatun internetyhteyden välityksellä. Monitoreiden on helppo seurata, että potilaiden vastaukset saapuvat ajoissa, mikä mahdollistaa tutkimuksen valmistumisen suunnitellussa aikataulussa.

1) Suomessa vuonna 2007 toteutettu rotavirusrokotetutkimus